הרשמה בעיצומה לקורסי צרפתית שלנו

קורסי צרפתית יתחילו ב-2 באפריל

קורס שלנו למבוגרים מתחיל בקרוב: זה הזמן להירשם!
רמה מתחילים

תוכלו לעיין בתכנית ובפירוט לוח הזמנים כאן:
>>  תכנית ולוח זמנים <<

להרשמה:
02.624.3156
ifj-romaingary@consulfrance-jerusalem.org